Tủ đông Alaska 2 nắp dỡ

Alaska HB-550N

550 Lít
9.900.000 VND

Alaska HB-650N

650 Lít
11.200.000 VND