Home Tủ lạnh PANASONIC Hai cửa ngăn lạnh trên

Tủ lạnh Panasonic 2 cửa ngăn lạnh trên

Panasonic NR-BU344

344 Lít
8.500.000