Home Tủ lạnh AQUA Hai cửa ngăn lạnh trên

Tủ lạnh Aqua 2 cửa ngăn lạnh trên

Aqua AQR-225AB

225 Lít
7.100.000

Aqua AQR-275AB

275 Lít
7.800.000

Aqua AQR-IP285AB - Inverter

285 Lít
8.500.000

Aqua AQR-IP345AB - Inverter

345 Lít
9.200.000

Aqua AQR-P225AB

225 Lít
7.250.000

Aqua AQR-P275AB

275 Lít
8.050.000