Home Gia dụng Nồi áp suất

Nồi áp suất

Gali GL-1601

6 Lít
1.600.000

Gali GL-1608

6 Lít
1.600.000