Home Máy giặt SANYO Thùng nghiêng sóng siêu âm

Máy giặt Sanyo thùng nghiêng sóng siêu âm

Sanyo ASW-U700VT

7.0 Kg
6.000.000

Sanyo ASW-U700ZT

7.0 Kg
6.000.000

Sanyo ASW-U800ZT

8.0 Kg
6.600.000

Sanyo ASW-U850ZT

8.5 Kg
5.900.000