Tủ lạnh Panasonic 2 cửa

Panasonic NR-BJ175

175 Lít
4.400.000 VND

Panasonic NR-BJ177

175 Lít
4.900.000 VND

Panasonic NR-BJ185

185 Lít
4.900.000 VND

Panasonic NR-BJ187

185 Lít
5.200.000 VND

Panasonic NR-BJ225

225 Lít
5.200.000 VND

Panasonic NR-BJ227

225 Lít
5.600.000 VND

Panasonic NR-BK265

265 Lít
6.600.000 VND

Panasonic NR-BK305

305 Lít
7.200.000 VND

Panasonic NR-BK345

345 Lít
8.500.000 VND