Bình lọc nước Midu KKing 23 lít

Bình lọc nước Midu KKing 23 lít
Bình lọc nước Midu KKing 23 lít
Bình lọc nước Midu KKing 23 lít, sứ lọc nước
Trụ lọc than hoạt tính
Đá tạo khoáng
Dung tích: 23 Lít
370.000