Home Máy giặt SANYO Sóng siêu âm

Máy giặt Sanyo sóng siêu âm

Sanyo ASW-U125ZT

12.5 Kg
8.800.000

Sanyo ASW-U90NT

9.0 Kg
5.700.000