Home Máy giặt SANYO Thùng nghiêng

Máy giặt Sanyo thùng nghiêng

Sanyo ASW-F700VT

7.0 Kg
5.500.000

Sanyo ASW-F700ZT

7.0 Kg
4.900.000

Sanyo ASW-F780T

7.8 Kg
6.000.000

Sanyo ASW-F800ZT

8.0 Kg
6.200.000