Tủ lạnh Sanyo 2 cửa

Sanyo SR-125PN

125 Lít
4.100.000 VND

Sanyo SR-125RN

125 Lít
4.250.000 VND

Sanyo SR-145PN

145 Lít
4.300.000 VND

Sanyo SR-U185PN

185 Lít
5.100.000 VND

Sanyo SR-S185PN

185 Lít
5.200.000 VND

Sanyo SR-S205PN

205 Lít
5.200.000 VND

Sanyo SR-P205PN

205 Lít
5.500.000 VND

Sanyo SR-U205PN

205 Lít
5.700.000 VND

Sanyo SR-U21MN

210 Lít
6.000.000 VND

Sanyo SR-P21MN

210 Lít
6.300.000 VND

Sanyo SR-U25MN

250 Lít
6.400.000 VND

Sanyo SR-P25MN

250 Lít
6.800.000 VND