Tủ lạnh Sanyo

Tủ lạnh Sanyo

Sanyo SR-125PN

125 Lít
4.100.000

Sanyo SR-125RN

125 Lít
4.250.000

Sanyo SR-145PN

145 Lít
4.300.000

Sanyo SR-285RB

285 Lít
6.900.000

Sanyo SR-5KR

50 Lít
2.650.000

Sanyo SR-9JR

90 Lít
2.950.000

Sanyo SR-P205PN

205 Lít
5.500.000

Sanyo SR-P21MN

210 Lít
6.300.000

Sanyo SR-P25MN

250 Lít
6.800.000

Sanyo SR-P285RB

285 Lít
7.600.000

Sanyo SR-P345RB

345 Lít
8.700.000

Sanyo SR-S185PN

185 Lít
5.200.000

Sanyo SR-S205PN

205 Lít
5.200.000

Sanyo SR-U185PN

185 Lít
5.100.000

Sanyo SR-U205PN

205 Lít
5.700.000

Sanyo SR-U21MN

210 Lít
6.000.000

Sanyo SR-U25MN

250 Lít
6.400.000