Home Máy lạnh Panasonic

Máy lạnh Panasonic

Panasonic CU/CS-KC12QKH-8

1.5 HP
10.000.000

Panasonic CU/CS-KC18QKH-8

2.0 HP
15.000.000

Panasonic CU/CS-KC24QKH-8

2.5 HP
21.800.000

Panasonic CU/CS-KC9QKH-8

1.0 HP
8.000.000