Bình lọc nước Sunshine 23 lít

Bình lọc nước Sunshine 23 lít
Bình lọc nước Sunshine 23 lít
Sứ lọc nước
Trụ than hoạt tính 6 tầng
Vòi nước loại tốt
Đá tạo khoáng
23 Lít
620.000