Home Tủ lạnh PANASONIC Inverter ngăn lạnh trên

Tủ lạnh Panasonic Inverter ngăn lạnh trên

Panasonic NR-BW415

415 Lít
13.900.000

Panasonic NR-BW465

465 Lít
15.400.000

Panasonic NR-BY552

552 Lít
19.400.000

Panasonic NR-BY602

602 Lít
20.200.000