Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt

Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt
Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt
Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt, thiết kế đẹp mắt
Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt, bên nước vô
Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt, bên nước ra đã được lọc sạch
Vòng mở trụ khi thay lõi lọc
Bộ 3 trụ lọc nước Aquafitt
880.000