Tủ lạnh Toshiba 2 cửa

Toshiba GR-R32FVUD

320 Lít
9.200.000

Toshiba GR-R37FVUD

370 Lít
9.900.000

Toshiba GR-R41FVUD

410 Lít
10.600.000

Toshiba GR-R46FVUD

460 Lít
11.600.000

Toshiba GR-S21VPB

210 Lít
6.900.000

Toshiba GR-S21VUB

210 Lít
7.200.000

Toshiba GR-S25VPB

250 Lít
7.100.000

Toshiba GR-S25VUB

250 Lít
7.800.000