Home Tủ lạnh TOSHIBA Nhiều cửa

Tủ lạnh Toshiba nhiều cửa

Toshiba GR-D43GV

430 Lít
29.700.000

Toshiba GR-D62FV

620 Lít
43.700.000