Home Lọc nước Bình lọc nước Bình lọc Inox lớn

Bình lọc nước Inox lớn

Bình lọc nước Inox lớn
Bình lọc nước Inox lớn
Bình lọc nước Inox lớn, vòi Inox
Bên trong bình gắn 6 trụ sứ lọc nước
Thay thế dễ dàng các trụ sứ lọc nước
6 trụ sứ lọc nước
1.100.000