Home Tủ lạnh PANASONIC

Tủ lạnh Panasonic

Tủ lạnh Panasonic

Panasonic NR-BJ175

175 Lít
4.400.000

Panasonic NR-BJ177

175 Lít
4.900.000

Panasonic NR-BJ185

185 Lít
4.900.000

Panasonic NR-BJ187

185 Lít
5.200.000

Panasonic NR-BJ225

225 Lít
5.200.000

Panasonic NR-BJ227

225 Lít
5.600.000

Panasonic NR-BK265

265 Lít
6.600.000

Panasonic NR-BK305

305 Lít
7.200.000

Panasonic NR-BK345

345 Lít
8.500.000

Panasonic NR-BU344

344 Lít
8.500.000

Panasonic NR-BW415

415 Lít
13.900.000

Panasonic NR-BW465

465 Lít
15.400.000

Panasonic NR-BY552

552 Lít
19.400.000

Panasonic NR-BY602

602 Lít
20.200.000