Máy lạnh Daikin

Daikin FTE25LV1V

1.0 HP
7.700.000 VND

Daikin FTE35LV1V

1.5 HP
9.800.000 VND

Daikin FTKS25GVMV - Inverter

1.0 HP
12.000.000 VND

Daikin FTKS35GVMV - Inverter

1.5 HP
14.200.000 VND

Daikin FTE50LV1V

2.0 HP
14.800.000 VND

Daikin FTE60LV1V

2.5 HP
20.000.000 VND

Daikin FTKS50GVMV - Inverter

2.0 HP
21.700.000 VND

Daikin FTKS60GVMV - Inverter

2.5 HP
28.100.000 VND