Máy tắm nước nóng Panasonic

Máy tắm nước nóng Panasonic

Panasonic DH-3HS2VH

3.5 Kw
2.100.000

Panasonic DH-3JL4

3.5 KW
2.400.000

Panasonic DH-3JP3VK

3.5 Kw
3.150.000

Panasonic DH-3JP4

3.5 KW
Có bơm trợ lực
3.600.000

Panasonic DH-3KD1VN

3.5 Kw
4.000.000

Panasonic DH-3KP1VW

3.5 Kw
3.700.000

Panasonic DH-4HP1W

4.5 Kw
3.300.000

Panasonic DH-4HS1W

4.5 Kw
2.450.000