Bình lọc nước Sunshine 16 lít

Bình lọc nước Sunshine 16 lít
Bình lọc nước Sunshine 16 lít
Đá tạo khoáng
Sứ lọc nước
Trụ than hoạt tính
16 Lít
480.000