Home Tủ lạnh SANYO Một cửa

Tủ lạnh Sanyo 1 cửa

Sanyo SR-5KR

50 Lít
2.650.000

Sanyo SR-9JR

90 Lít
2.950.000