Máy lạnh Toshiba

Toshiba RAS-10N3K

1.0 HP
8.900.000 VND

Toshiba RAS-13N3K

1.5 HP
11.500.000 VND

Toshiba RAS-10N3KCV - Inverter

1.0 HP
11.700.000 VND

Toshiba RAS-13N3KCV - Inverter

1.5 HP
13.800.000 VND

Toshiba RAS-18N3K

2.0 HP
15.800.000 VND

Toshiba RAS-18N3KCV - Inverter

2.0 HP
19.200.000 VND