Home Tủ lạnh AQUA Một cửa

Tủ lạnh Aqua 1 cửa

Aqua AQR-55AR

50 Lít
2.500.000

Aqua AQR-95AR

90 Lít
2.750.000