Bình lọc nước vuông Sanawi 20 lít

Bình lọc nước vuông Sanawi 20 lít
Bình lọc nước vuông Sanawi 20 lít
Bình lọc nước vuông Sanawi, trụ than hoạt tính Hàn Quốc
Đá tạo khoáng
Vòi nước
20 Lít
520.000