Bình lọc nước Stone 16 lít

Bình lọc nước Stone 16 lít
Bình lọc nước Stone 16 lít
Sứ lọc
Trụ than hoạt tính
Đá tạo khoáng
16 Lít
480.000