Máy tắm nước nóng Panasonic không bơm

Panasonic DH-3HS2VH

3.5 Kw
2.100.000

Panasonic DH-3JL4

3.5 KW
2.400.000

Panasonic DH-3KD1VN

3.5 Kw
4.000.000

Panasonic DH-4HS1W

4.5 Kw
2.450.000