Home Tủ lạnh SANYO Hai cửa ngăn lạnh trên

Tủ lạnh Sanyo 2 cửa ngăn lạnh trên

Sanyo SR-285RB

285 Lít
6.900.000

Sanyo SR-345RB

345 Lít

Sanyo SR-P285RB

285 Lít
7.600.000

Sanyo SR-P345RB

345 Lít
8.700.000