Tủ lạnh Sanyo 2 cửa ngăn lạnh trên

Sanyo SR-345RB

345 Lít

Sanyo SR-285RB

285 Lít
6.900.000 VND

Sanyo SR-P285RB

285 Lít
7.600.000 VND

Sanyo SR-P345RB

345 Lít
8.700.000 VND