Gali GL-1801

Siêu sắc thuốc Gali
Siêu sắc thuốc Gali
Siêu sắc thuốc Gali, chế độ nấu nhanh, chậm, hâm
Siêu sắc thuốc Gali, phụ kiện
3.3 Lít
Bảo hành 1 năm.
650.000