Home Máy lạnh Reetech

Máy lạnh Reetech

Reetech RT12-DD

1.5 HP
7.700.000

Reetech RT18-DD

2.0 HP
10.800.000

Reetech RT24-DD

2.5 HP
14.700.000

Reetech RT9-DD

1.0 HP
6.300.000